Projektlotsar, plan- och bygglag

Plan- och bygglag, PBL. Hagander (55 sid)

Dag 3 - Projektlotsutbildning för byggemenskaper

Plan- och bygglag, PBL. Hagander.pdf (4.9 MB)