Projektlotsar, projektriskhantering

Projektriskhantering. Abrahamsson (26 sid)

Louise Abrahamsson

Dag 2 - Projektlotsutbildning för byggemenskaper
Projektriskhantering. Abrahamsson.pdf (1.8 MB)