Projektlotsens roll i en Byggemenskap

Projektlotsar – nu även i Sverige (27 sid)
Staffan Schartner

Bildspel från Divercity steg 2 slutkonferens, 12 november 2020

Staffan Schartner.pdf (14.0 MB)