Projektlotsnätverk - Hur kan vi samverka?

Hur kan vi som leder startargrupper och byggemenskaper samverka för att stötta varandra?

Ingen av oss kan allt man behöver för att klara en sån här process. Vad kan ni hjälpa till med?

Hej, bra tema! Spännande att diskutera på konferensen i Oktober