Räfsbo kollektiv

Tre familjer köpte en nedlagd bondgård 2017. Två familjer bor i huvudhuset, där man också äter tillsammans. En familj bor i bagarstugan. Man jobbar med en timbank så att arbetstimmar ger avdrag på gemensamma utgifter. Inköpen görs gemensamt.Succesivt rustar man upp husen och är noga med miljövänliga material och metoder. En av de boende är timmerman. Till fastigheten finns mark och man odlar och har höns och ankor. Idag är det sex vuxna och sex barn på Räfsbo 27.

Text av arkitekt @HelenaWestholm

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer