Rapport Byggemenskap på Gråberget i Göteborg

Rapport Helt Ärligt! Vad vi lärt oss från sju år av byggemenskap på Gråberget i Göteborg. Magnus Pettersson och Erik Berg, februari 2021

(13 sid)
Rapport Helt Ärligt! Vad vi lärt oss från sju år av byggemenskap på Gråberget i Göteborg. Magnus Pettersson och Erik Berg, februari 2021.pdf (5.7 MB)