Rapport: Hur tillämpas den kooperativa hyresrätten?

Screenshot+2021-02-23+at+15.14.17.jpg

Syftet med rapporten är att beskriva exempel på olika tillämpningar av kooperativ hyresrätt. Det pågår en social bygg- och boutveckling i hela landet. Fler människor vill kunna bo och bygga på andra sätt än vad som än vad som erbjuds på den vanliga bostads- och fastighetsmarknaden. Denna händelseutveckling sker på alla typer av lokala bostadsmarknader, både med tillväxt och icke tillväxt. På platser som brukar betecknas som svaga, driver civilsamhället på i organiserade former för att få till stånd nödvändig nyproduktion, eftersom andra byggherrar oftast saknas. Den kooperativa hyresrätten tillämpas på ett brett sätt. Stora aktörer som SKB och Riksbyggen har funnits länge. Allmännyttan och andra fastighetsägare bygger ett och annat projekt med kooperativ hyresrätt. Mindre företag som arbetar som projektutvecklare verkar öka. Olika typer av betydligt mindre föreningar och projekt byggs på lokala bostadsmarknader med varierande förhållanden.

Läs rapporten skriven av Ylva Sandström


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/2/23/rapport-hur-tillmpas-den-kooperativa-hyresrtten