Reseberättelse och bilder från studieresa

Reseberättelse och bilder från studieresa 2019 (8 sid)
Joachim Widerstedt, Kerstin Kärnekull

Studieresa 2019 Divercity.pdf (4.4 MB)