Riktlinjer för markanvisningar Presentation

Riktlinjer för markanvisningar till stöd för byggemenskaper (8 sid)
Pia Westford

Bildspel från Divercity steg 2 slutkonferens, 12 november 2020

Pia Westford.pdf (2.7 MB)