Rio Kollektivhus

Kollektivhuset Rio på Gärdet tillkom i början av 1980-talet, inom ramen för en särskild kollektivhussatsning av Stockholms kommun. Denna syftade till att ge de boende ökade möjligheter att påverka sin boendemiljö genom stärkta grannkontakter. Ett viktigt inslag i just Rio var att främja ett åldersblandat boende.

Från: Kollektivhus NU: Medlemmar

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA
http://www.kollektivhusetrio.se/