Sammanställning: Aktuell forskning om bygg- och bogemenskaper

Screenshot 2021-02-24 at 14.24.50.png

I Divercity har ingått en genomgång av europeiskt forsknings- och utvecklingsarbete, som kan kopplas till bygg- och bogemenskaper och andra lokalt initierade projekt. Nu publiceras en sammanfattande rapport skriven av Kerstin Kärnekull.

En tredje sektor växer fram

I alla de studerade länderna har en tredje sektor, en lokalt ledd bostadsutveckling, vuxit fram sedan slutet av 1900-talet. Vilken den drivande motorn har varit har varierat mellan länderna eftersom de alla har ganska olika bostadssektorer. Det intressanta är att en förändring har kunnat ske, men att det också krävt många insatser på olika nivåer och från olika håll.

Alternativa boendeformer, som bygg- och bogemenskaper, startas av människor som letar efter ett boende de inte kan hitta via vanliga kanaler som bostadsköer eller mäklarannonser. Men att sätta igång ett eget projekt tar tid och kräver stora insatser för att forma en idé, att hitta varandra, att få igång ett projekt och att få kommuner, banker och andra att medverka. Men erfarenheter, inte bara från Sverige, visar att grupper som lyckats genomföra sina idéer också har skapat fungerande, hållbara och innovativa boendemiljöer. Till glädje för sig själva men också för samhället.

Den här rörelsen, för det är en folkrörelse, har flera europeiskt namn – Collaborative housing/Community-Led Housing/Selbstorganisiertes, gemeinschaftliches Wohnen - och rörelsen har blivit allt större under 2000-talet.

Läs rapporten av Kerstin Kärnekull.


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/2/24/sammanstllning-aktuell-forskning-om-bygg-och-bogemenskaper