Sjöfarten Kollektivhus

Bogemenskapen Sjöfarten är en kooperativ hyresrättsförening (KHR) som bygger på individuell frihet och kollektivt ansvar. Föreningens filosofi är att främja ett hållbart boende, sett ur ett demokratiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. I boendeformen ingår gemensamma arbetsuppgifter som bl a omfattar förvaltning och skötsel av huset, inredning av de gemensamma lokalerna samt matlagning. Samtliga boende deltar i matlagningen. Kollektivhuset ligger i stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm och består av 46 lägenheter och ett antal gemensamhetslokaler.

Lägenheterna är lika välutrustade som i vanliga nybyggda bostäder. I Bogemenskapen Sjöfarten finns dessutom ett gemensamt storkök, matsal, bibliotek och TV-rum, festlokal, gästrum, hobbyrum samt lokaler för fritidsaktiviteter. Kollektivhuset byggdes av AB Familjebostäder, som hyr ut fastigheten till Bogemenskapen Sjöfarten, som i sin tur hyr ut lägenheterna till sina medlemmar. Huset färdigställdes i mars 2008 och i juli 2008 var alla lägenheter uthyrda.

Från : Bogemenskapen Sjöfarten

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA