Skärkäll

Hedekas_150628-4533

Skärkäll ligger nära Gerlesborg, ca 5 mil norr om Uddevalla. I en dalgång nära kusten ungefär en kilometer från havet. Här finns 23 tomter/hushåll. Trettio vuxna, varav hälften är fastboende. Många kreatörer som arkitekter, konstnärer, filmare, fotografer, författare och musiker.

Husen är byggda i olika tekniker: lera, trä, halm och tegel.

Hus med utsiktstorn, som hänger i träd, små vagnar, växthus, hus på höga ben och hus som klättrar på berg. Katter, kor, hönor och hundar, hällristningar och lämningar från bronsåldern, studsmatta och odlingar.

Vi äger våra tomter, men delar på 33 hektar mark, med lada, torp, växthus, vedförråd och dass.
Vi har även gemensamt vatten och avlopp.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Vill ni som boende i projektet ta över posten, kontakta oss per mejl till: projekt@byggemenskaper.se

Skärkäll (https://skarkall.se/)