Skogsnäs

Skogsnäs är en kooperativ by med dryga trettiotalet vuxna individer, nära Imnäs ca 10km öst-nordöst från Ramsele i Sollefteå kommun. Detta sociokulturella experiment startades 1973, med målsättning att leva ett alternativt liv, socialt, kulturellt, arkitektoniskt, miljömässigt.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se