Slutrapport från AP2 – kommunal process

Nu är Steg 2 inne på sista veckan och slutrapportering pågår! Här är material från AP2, rekommenderad läsning för dig som är intresserad av kommunens roll:

Slutrapport AP2: Kommunernas processer - verktygslåda för främjande av byggemenskaper i Sverige. Tinna Harling & Katarina Carlsson, feb 2021.

Slutrapport AP2: Bilaga 1. Workshopupplägg för arbete med kommuner. Tinna Harling & Katarina Carlsson, feb 2021.

Slutrapport AP2: Bilaga 2. Vägledning och bästa praxis för genomförande av byggemenskaper i Sverige – Normalprocessen.

Utsnitt från processbild “Normalprocessen”.


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/2/16/slutrapport-frn-ap2-kommunal-process