Slutrapport Vinnova

Slutrapport Vinnova UDI Steg 2 (59 sid)
Karin Kjellson,Tinna Harling, Katarina Carlsson, Kerstin Kärnekull, Ingrid Westerfors, Staffan Schartner, Jan Rydén, Jan Svensson, Nils Söderlund, Maria Block, Karin Kjellson, Jonas Lagander m.fl

Slutrapport Vinnova