Socialt byggande 2019

Socialt byggande 2019

(Konferensdokumentation 2019 – Socialt byggande och modernt självbyggeri – Nationell konferens 18-19 november 2021)

Dokumentation från tvådagarskonferens. Ta del av inspelade presentationer och pdf exempelvis Lars Straeter, Dipl. Ing, Conplan: Creating houses with people; experiences from Baugemeinschaften in cities and countryside in Germany. Ola Nylander, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers: Sociala byggrörelser i historiskt perspektiv. Paula Oksanen och Gunilla Larsson, Vänboendet Hogslätt, Gerlesborg: Vi byggde ett lägenhetshus för tolv kvinnor på landsbygden, det blev en succé. Julia Hartmann, Housing commissioner Tübingen: Hur blev Tübingen det sociala byggandets huvudstad – och kan det ”omöjliga” bli lika möjligt på andra håll? Seminarie 1: Byggemenskaper – att beställa och finansiera hus tillsammans.