Socialt hållbart byggande

Almedalen 2019: “Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med?”

Byggemenskaper i Arkitekturträdgården 2019