Sockenstugan Kollektivhus

Sockenstugan kollektivhus

Sockenstugan består av två trevåningslängor, byggda 1947 och ombyggda 1999, med sammanlagt 44 lägenheter 31-70 m2. Till varje lägenhet hör källar- och vindsförråd. Mellan de gamla husen finns en ny tillbyggnad med storköket, allrummen och gästrummen och i källaren har vi bastu, gym, sy- och mötesrum. Husen är omgivna av en stor trädgård. Här finns ett antal lotter för dem som är intresserade samt gemensam köksträdgård, fruktträd och rabatter. Vi njuter av ett flertal uteplatser och en vattenkonst och husets hundar kan leka fritt i ett inhägnat område. Ett flertal parkeringsplatser med el-uttag finns att hyra.

Fastighetsägaren är Familjebostäder, och vi har vanliga hyreskontrakt. Medlemskap i kollektivhusföreningen är obligatoriskt och man ingår inte i Familjebostäders interna byteskö. Kollektivhusföreningen är tillika lokal hyresgästförening. De centrala avtalen mellan Hyresgästföreningen och Familjebostäder ger oss möjlighet att teckna s.k. förvaltningsavtal. Dessa innebär att vi sköter trappstädning och trädgård och i gengäld får ett hyresavdrag som går direkt till föreningen.

Från: https://www.sockenstugankollektiv.se/#

KONTAKTPERSON
Iréne Lundholm | sockenstugan@gmail.com | 070 240 88 49

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA