Sofielunds kollektivhus

Här är en grupp människor vars tankar om hållbart byggande stämde väl med det allmännyttiga bolagets uppdrag. Malmö Kommunala Bostadsbolag tog på sig byggherrerollen och med det den ekonomiska risken. Föreningen Kollektivhus i Malmö var engagerad i programskrivning och utformning, i en process som tog fem år och inte alltid gick friktionsfritt. En kooperativ hyresrättsföreningen bildades av de medlemmar som fick lägenhet här. Huset har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Balkonggångar mot söder och väster bidrar till den sociala samvaron.

Projektet startade 2009 och inflyttning skedde 2014. Totalt 45 lägenheter i blockhyrd hyresrätt.

Gemensamma funktioner inkluderar storkök och matsal, barnrum, vardagsrum, bibliotek, musikrum, filmrum, grovverkstad, finverkstad, vävstuga, litet gym, gästlägenhet, lilla köket, rörelserum, toaletter, bastu samt tvättstuga och cykelrum. Man har också gemensamma måltider, filmvisning, syjunta mm. Arbetsgrupper för städning och matlagning bl a.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se