Solhem Kollektivhus

Solhem kollektivhus

I Norrtälje kommun finns ett exempel på hur en byggemenskap kan användas för att bygga om en befintlig byggnad - kooperativet Förenade Solhem på Väddö. Det hela började med att ett kommunalt äldreboende med behov av renovering skulle läggas ner, då det blev för dyrt att bygga om. Lokalsamhället var av en annan åsikt och mobiliserade.

Viljan var stark att rädda huset. Med stöd från Coompanion Roslagen bildades “Förenade Solhem kooperativ hyresrättsförening”, som köpte byggnaden. Många engagerade sig. I början fanns låg kunskap om upplåtelseformen kooperativ hyresrätt, men tack vare en mycket engagerad styrelse med stort förtroende som kunde visa på lösningar vågade många, främst lite äldre, investera i en insats och ställa sig i kö för att få en lägenhet. Lån från Ekobanken finansierade både delar av köpet och ombyggnationen.

Från: https://coompanion.se/wp-content/uploads/2020/05/Bo-bygg-broschyr-2019.pdf

KONTAKTPERSON
info@forenadesolhem.se | 0176 500 15

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA