Stavsjögården

Stavsjö i Nyköpings kommun ligger på gränsen till Östergötland, och är en ort med drygt 200 personer. Här bildade bygden ett lokalt utvecklingsbolag, Kiladalens Utveckling AB (svb) med 120 aktieägare från bygden. “svb” betyder särskild utdelningsbegränsning. Bolaget inledde sin verksamhet med att starta och driva en digital lanthandel och köpte en tidigare skolfastighet av Nyköpings kommun som de konverterade till kommersiella lokaler för uthyrning. År 2019 stod åtta lägenheter klara som utvecklingsbolaget byggt. Våren 2020 inleddes etapp två med tolv lägenheter, inflyttningen skedde under augusti - september 2022. Därmed finns 20 nya hyreslägenheter på Stavsjögården. Kiladalens utvecklingsbolag fungerade som byggherre och är därefter fastighetsägare som hyr ut lägenheterna. Genom att gå samman, projektera, handla upp av ett lokalt byggföretag och göra vissa saker själva lyckades de bygga hyresrätter vars produktionskostnader var bland de lägsta år 2018. Den stora målgruppen var äldre som ville flytta till ett mer praktiskt boende och lämna sitt småhus. Villkoret var att de sålde sitt småhus till en barnfamilj. En sådan kö-regel är ovanlig, men då fastigheterna ägs av ett litet aktiebolag med fokus på vad som gynnar den lokala bygden, har man fattat beslut om att ha en sådan köregel.

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA
https://www.kuab.eu/exempelsida/