Steg 2 slutrapport

Slutrapportering Steg 2 Samverkansprojekt 

Projektet har lett till konkreta resultat i form av nya byggemenskaper och flera grupper som kommit till implementering och därmed testar modeller och upplägg i verkligheten. Byggemenskaper bidrar tydligt till samhällsnytta och de globala målen. Ett exempel är testbädden Baskedal kooperativ hyresrättsförening där kvinnor drivit byggemenskapen och skapat hyreslägenheter i landsbygd. Projektet visar att intresset och potentialen är stor. Byggemenskaper kan möjliggöra prisrimliga bostäder, bostäder i landsbygd och skapa bostäder som bidrar till ökad miljömässig och social hållbarhet. 

Efterfrågan och intresse för hållbara bostadslösningar och socialt/kooperativt byggande inklusive byggemenskaper har ökat märkvärt under projektets gång. Dock har projektet kunnat visa att svenska förhållanden i dagsläget inte är gynnsamma för en användardriven utveckling. Det finns stora hinder inom både kommunala processer, policy och regelverk liksom inom finansiering. Ett fortsatt arbete krävs för att bygga upp stödstrukturer kring byggemenskaper, inte minst de nya kommersiella aktörer och lösningar projektet utvecklat. Det finns behov av att arbeta vidare med policy, regelverk kring upplåtelseformer samt uppbyggnad av den finansiella infrastrukturen, modeller och verktyg.

Läs slutrapporten!

 
slutrapport.png
 
Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/2/26/slutrapport-steg-2