Stiftelsen Stjärnsund

Stiftelsen Stjärnsund bildades 1984 av 24 vuxna samt 20 barn i åldrarna 1-12 år från olika delar av
Sverige. Ytterligare 18 barn föddes inom gruppen de kommande sex åren. Stiftelsen Stjärnsund förvärvade fastigheten Fridhem samt de fem gamla arbetarbostäderna i Nedre Nybo. Nybohusen renoverades för fastboende och möjliggjorde plats för flera inflyttningar. Fridhem blev kursgård. De kommande tio åren kom en stadig ström med nya människor till Fridhem och Stjärnsund. Många stannade långa perioder och bodde på kursgården med önskemål att flytta till Stjärnsund permanent. Flera unga familjer flyttade in till Stjärnsund som ett resultat av sin vistelse på Fridhem.

Från: https://landsbygdsutvecklaren.files.wordpress.com/2012/11/110502_original_pdf_stjarnsund_maj2011.pdf

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer