Stolplyckan

Här är din lägenhet en del av något större, nämligen ett socialt kvarter med fokus på gemenskap, frihet, aktivitet och delaktighet. Flyttar du hit är du med och skapar detta tillsammans med oss andra som bor här. Välkommen som du är!

Hyresrätt. 13 trapphus sammankopplade med korridor. Närmare 200 lägenheter, cirka 350 hyresgäster. Egen lägenhet. Massor av gemensamma rum, resurser och aktiviteter. Ideell förening för inflytande, ekonomi och samordning.

Massor av gemensamma resurser som:
Caféet, återbruken, Puben, Stora matsalen, storköket, vävstugan, snickeriet, måleriet, ateljén, gympan, korridoren, bastun, fotolabbet, keramikverkstaden, tvättstugorna, odlingslotterna, Lilla matsalen, Magistratshagen, trapphusen, garaget, lekbod, vardagsrummet, hönshuset, huvudentrén, borrhammaren, flyttvagnar, projektor, multifunktionsapparat, lastcykelpoolen, lekplats/grillplats.

Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. Ta över sidan genom att skriva ett svar här och tagga @admins.

KONTAKTPERSON
Föreningen För Byggemenskaper | info@byggemenskap.se | 0708250926

HEMSIDA
www.stolplyckan.se