Studieresa till Nederländerna


Den 2-4 maj arrangerar Föreningen för Byggemenskaper en studieresa med fokus på ”Zelfbouw” och olika former av byggemenskaper i och runt Amsterdam.

ZELFBOUW är holländskans ord för byggprojekt med de framtida användarna som byggherre. Ingenstans i världen är det användardrivna bostadsbyggandet så välstrukturerat som i Amsterdam. Ingenstans i västvärlden har man tillåtit så stor frihet för den som bygger själv som i Almere, en stad på nyvunnen mark ett par mil från Amsterdam.

Resan innehåller expertpresentationer, träffar med kommuner, arkitekter och byggemenskapare, promenader genom nya stadsdelar och besök hos grupper som hunnit bo in sig.

Vi letar efter en inblick i hur holländarna arbetar och vilka framgångsfaktorerna är och har varit.

Resan vänder sig både till personer intresserade av att själva bygga och personer eller organisationer med ett professionellt intresse.

Pris 6000,- för arrangemanget och 3000,- / 4800,- för ett mat- och hotellpaket. (För momsregistrerade organisationer tillkommer moms). Resa till och från Amsterdam ingår inte.

Min 10 max 15 deltagare. Anmälan senast 22 mars till info@omniplan.se