Tallreödshemmet

Vi äter tre måltider i veckan tillsammans i vår matsal, ibland fler. Vi har ett möte och en delningscirkel i veckan. Vi odlar tillsammans. Höns, ankor och bin hålls på gården. Vi vill reducera elektromagnetisk strålning genom att inte ha Wi-Fi samt minimera användande av mobildata på telefoner.
Speciell miljöaspekt: Vi har en å som rinner längs tomtgränsen som underlättar odling (och badning!)
Arbetsgrupper: Vi bidrar med minst 3,5 timmars arbetsinsats i veckan. En gång i månaden städar vi tillsammans.

KONTAKTPERSON
tallerödshemmet@gmail.com

Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer