Timmernabbens motorsportklubb


Bild från: Redirecting...

Vid en processdag i Blomstermåla 2015 gick startskottet för att utveckla Timmernabben motorsportklubb. Styrelse och ledare var med och satte upp delmål och visioner för föreningen. Under sju år har sedan föreningen arbetat målmedvetet med att uppnå sin vision om en ny klubbstuga och en verksamhet som i alla delar är inkluderande. Man har satsat på utbildningar för barn och vuxna, infört träna på att tävla och skapat en cup. 14 september 2022 var det då dags för invigning av den nya klubbstugan. En stor dag för föreningen och alla medlemmar som lagt ner så mycket tid för att förverkliga visionen.
Från: https://www.gront-kort.nu/download/18.5aa6beca1877924c89151dd/1681384684800/Verksamhetsberättelse%202022.pdf

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer