Tinyhusbåten Anna

Tinyhusbåten Anna byggs sept-dec 2022 av @Egnahemsfabriken_Ringon på Ringön i Göteborg.
Projektet är ett samarbete mellan lokala, nationella och internationella partners (se lista här) under EU projektet MERGING.

KONTAKTPERSON
Åsa Isacson | osa@egnahemsfabriken.se | 0790 752 602

HEMSIDA
ringon.egnahemsfabriken.se

RELATERADE AKTÖRER
@Egnahemsfabriken_Ringon

RELATERADE GEMENSKAPER
Ingen ännu.