Titel på sidan

Var
Startsidan

Vad
Bygg&Boihop anser jag vara en bra rubrik, men är också öppen för ytterligare förslag. Underrubriken har för litet typsnitt och går nästan inte att läsa ens på största laptopen. Den behöver ändras till Portalen för idéburet byggande och boende i Sverige

Varför
Viktigt att underrubriken gränsar av mot allt annat “socialt byggande” (har testat begreppet på “lekmän” som t.ex. tänker på social housing, äldreboenden eller LSS-boenden. Viktigt också att ordet boende är med i underrubriken.

Bollar vidare denna till vår @redaktion