Toarps Ekoby

Malmös kommunalpolitiker initierade tanken på ett ekologiskt boende. Resultatet blev en bostadsrättsförening, belägen vid gamla Toarps by mellan Oxie och nya Toarp, ritad av arkitekt Krister Wiberg och färdigställd 1992. 2016 ombildades bostäderna till egna fastigheter.

Det gemensamma förvaltandet ligger nu i Samfällighetsföreningen Toarps Ekoby som ägs med lika andelar av byns 37 hushåll. På gångavstånd finns tågförbindelse till Malmö, Lund, Ystad och Öresundsregionen. Resan med tåg tar 13 minuter till Malmö (Triangeln), 30 minuter till Lund och drygt 30 minuter till Kastrup.

Inom Samfälligheten finns Bygården och sidobyggnader med vattenverk, verkstad, bastu, gästrum och tvättstuga. I Samfälligheten ingår även avloppsanläggning, vägar, carportar, soprum, jordkällare, samt ett grönområde på 2,7 hektar med fruktträd, bärbuskar, odlingslotter, hönsgård, ankgård, med mera. Byborna sköter tillsammans de gemensamma anläggningarna och grönområdena. I Bygården driver förskolan Ur och Skur Ekomyran sin verksamhet med fokus på natur och friluftsliv. Frivilliga och sociala aktiviteter sköts av byns Ideella Förening.

Att bo i Toarps Ekoby är en möjlighet att delta i en vardaglig bygemenskap och vara med om att skapa Ekobyns unika atmosfär, påverka närmiljö och leva nära naturen.

Från:
https://toarpsekoby.se/

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se