Ulleruds Teateraktörer

1992 stängdes den sista maskinen i Gamla Kraftstationen och lämnades därefter åt sitt öde som visade sig vara rivningsplaner. Några lokala krafter lyckades under nittiotalet rädda den från rivning, men det fanns inte någon tydlig plan för nytt användningsområde. Ägare av Gamla Kraftstationen är Fortum.

År 2008 fick teatergänget Ulleruds Teateraktörer möjlighet att spela teater inne i den gamla industrilokalen och förälskelse uppstod. Efter några teaterproduktioner på platsen satsade föreningen på att iordningställa för konsthall och café. Sedan 2013 fungerar den Gamla Kraftstationen som unik konsthall med 11 meter högt i tak och mycket av originalinteriören kvar. Konsten är central i verksamheten och det bjuds varje säsong på konst av såväl etablerade konstnärer som av nya intressanta talanger. Ekologiska Culinarum Café som finns i White Guides cafélista förhöjer upplevelsen.

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA