Under samma tak Kollektivhus

Den ideella föreningen UnderSammaTak bildades 2009. Först fem år senare fick Under SammaTak en markreservation, som försatte föreningen i en position där man kunde välja samarbetspartner. Man valde att låta Trollängen Bostads AB genomföra projektet och bli medlemmarnas hyresvärd i framtiden. Planeringsprocessen kännetecknades av brukarinflytande och ömsesidigt förtroende. Föreningen ville ta ett socialt och miljömässigt ansvar. 7 av de 59 lägenheterna hyrs av kommunen för personer som behöver stöd i sitt boende. Byggnaden är certifierad som Miljöbyggnad Guld.

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA