Uppdatering från projektet Bygatan

Projektet Bygatan – brukarstyrd gestaltning och implementering av resilienta livsmiljöer på landsbygderna

Projektet ”BYGATAN – brukarstyrd gestaltning och implementering av resilienta livsmiljöer på landsbygderna” har pågått i drygt ett år nu och som kortfattat innebär att tre byar; Andreastorpets Vänboende i Bohuslän; Bysjöstrand Ekoby i Dalarna och Röstånga R:ekoby i Skåne, får möjlighet att jobba, lära och utveckla sina olika byggprojekt ihop, med finansiering av Vinnova under 2021-2023.

Partners i projektet är Föreningen för Byggemenskaper tillsammans med våra tre ekobyar och byggemenskaper, Chalmers Tekniska Högskola (Inst. för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik), ByggDialog Dalarna samt en rad medverkande företag. Föreningen för Byggemenskaper, som är projektägare, ansvarar för utvecklingsarbetet, nationell och internationell spridning, samt utveckling av internetportalen Bygg&Boihop. Samarbetet med Chalmers är mycket viktigt och deras medverkan gör det möjligt att bygga upp ett nationellt forskarnätverk som kommer att fungera som kunskapsnod för det framtida arbetet kring sociala bo- och byggrörelser i Sverige. Projektet kommer också bidra till att utveckla våra internationella relationer med likasinnade grupper i andra europeiska länder. Detta har vi velat göra länge men inte haft muskler att genomföra.

Under det år som gått har våra tre byar fått jobba med sina platser och haft ett antal lärträffar och workshops för att stötta de lokala processerna och tillsammans lösa gemensamma utmaningar med fokus på gemensamma rum, tekniska system och organisering. Projektet har också medverkat på regionala konferenser i Bohuslän, Kronoberg och Dalarna och föreläst i andra sammanhang.

Under våren 2023 planeras för ytterligare träffar kring finansiering och teknik, samt regionkonferens i Östergötland. Till hösten planeras bl a en studieresa och även så klart medverka på Idéburet byggandekonferensen i oktober.

Vill ni veta mer? Kontakta:
Lisa Fröbel - Bysjöstrands ekoby: lisa@4eu.se
Sara Ericsson - Röstånga R:ekoby: sarasockerbit@gmail.com
John Helmfridsson - Andreastorpets vänboende: john@bomanarkitektur.se