Uppsala kommun, brf Gården

Markanvisningsavtal Gården 2020-02-26 (6 sid)

Underskrivet optionsavtal Gården (6 sid)

Genomförandeavtal undertecknat av Gården (28 sid)

Tomträttsavtal undertecknat av Gården (8 sid)

Uppsala kommun, brf Gården
Markanvisningsavtal Gården 2020-02-26.pdf (1.7 MB)
Underskrivet optionsavtal Gården.pdf (1.2 MB)
Genomförandeavtal undertecknat av Gården.pdf (13.5 MB)
Tomträttsavtal undertecknat av Gården.pdf (5.7 MB)