Utsikten Ekoby

Utsikten Ekoby i byn Krossekärr på Orust började planeras 2001 och med färdig detaljplan 2005 kunde de första husen börja byggas 2006. Husen byggs separat tomt för tomt, delvis av de boende själva. Det har lett till en rad byggtekniker och inriktningar. Gemensamt för byn är utemiljöer, en lada och ett BDT-avlopp. idag finns 16 bebyggda tomter och man planerar för fler genom en ny detaljplan.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

https://www.utsikten-ekoby.se/