Vad kan Sverige lära av andra länder?

Vad kan Sverige lära av andra länder? (12 sid)
Kerstin Kärnekull

Bildspel från Divercity steg 2 slutkonferens, 12 november 2020

Kerstin Kärnekull.pdf (15.2 MB)