Välkommen på kvällsseminarium online

Länk till zoom


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/1/21/5wgliu0t1c37iwmqq31h7ye00tsjsh