Välkommen till Ekobyarnas Riksorganisations årsmöte

Den 28:e februari håller Ekobyarnas Riksorganisation (ERO) årsmöte via Zoom. Årsmötet är öppet för alla nuvarande och blivande medlemmar. Var med, knyt kontakter, utbyt kunskap, bygg nätverk mellan ekobyar och påverka beslutsfattarna!

Ekobycaféet startar kl 14, själva årsmötet startar kl 16. För att få en Zoomlänk, mejla oss på ekobyar [at] gmail.com med rubrik ”ZOOMLÄNK”.
ERO är världens äldsta ekobyorganisation! Vi är en ideell förening som en gång i tiden hette Njord. Under vissa perioder har organisationen legat i dvala, men nu är vi fullt vakna och sugna på att förbättra samarbetet mellan Sveriges ekobyar, kollektivhus och bo- och byggemenskaper.

På årsmötet väljer vi in en ny styrelse. Bor du i ekoby (eller är på annat sätt engagerad i ekobyfenomenet)? Har du vana av att sitta i styrelse och/eller arbeta ideellt? Vill du stödja arbetet för ett klimatanpassat samhälle, en levande landsbygd och valfrihet för alla att bo som de vill? ERO söker nya styrelseledamöter, kontakta valberedningen på ekobyar [at] gmail.com! Ifall du känner att en förtroendepost är lite mer än du har tid och ork för behöver ERO även hjälp med mindre, avgränsade arbetsuppgifter. Vill du sköta vår webbsida, göra utskick eller hjälpa oss synas i social media? Eller så vill du vara med och jobba med våra internationella samarbeten? Kanske är du duktig på att utforma tryckt material eller på att skapa en kunskapsbas. Alla bidrag är varmt välkomna! Hör av dig!

Vi inleder med ett Ekobycafé innan mötet. Under året har ERO hållit ett antal sådana digitala caféer via Zoom, där vi samlats, umgåtts och delat erfarenheter. Den här gången har vi med oss Anna Kovasna som bor i Findhorn och är verksam i ERO:s moderorganisation GEN. Medverkar gör även eldsjälen Caroline Bergmann från Uddebo, som kallats ”den inofficiella bostadsförmedlaren”. Vi kommer också att se klipp ur filmen Freak Out om den första ekobyn Monte Verita i Schweiz som startade och kraschade i början av förra århundradet!

Både privatpersoner, sammanslutningar och ekobyar kan bli medlemmar i ERO. Vi behöver ditt stöd! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma för att hjälpa ekobyar över hela Sverige framöver. Det kostar endast 100 kr per år att vara med, men i och med detta årsmöte kommer medlemsavgiften att höjas. Det är med andra ord smart att bli medlem nu, före den 28/2! Medlem blir man genom att skicka ett mejl med namn (antingen på dig som privatperson eller på ekobyn/projektet du företräder), adress, telefonnr till ekobyar [at] gmail.com samt betala 100 kr till konto 9670 05 317 23 i JAK-banken. Skriv “ERO 23793” och ert namn tillsammans med överföringen.
Väl mött!


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på http://ekobyar.se/arsmote-for-ekobyarnas-riksorganisation/