Växthuset Bogemenskap

Växthuset är Karlskronas första kooperativa hyresrättsförening och var från början tänkt som ett renodlat seniorboende, från 55 år och uppåt. I början fylldes dock inte lägenheterna vilket gjorde att Karlskronahem fick ge avkall på ålderskravet. I dag spänner åldrarna från 53 år till 94 år.

Fakta: Varför aktiviteter?
Det är ett sätt för grannar att lär känna varandra. Det kan bryta den sociala isolering många äldre upplever. Tryggheten ökar genom gemenskapen. Ofta blir det billigare att göra saker tillsammans, som till exempel att laga lunch tillsammans eller göra gruppresor i stället för individuella resor. Men det kan även vara så enkelt som en gemensam promenad eller en fika.

Fakta: Kooperativ hyresrätt.
Är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Lägenheterna hyrs på samma villkor som hyresrätt. Skillnaden är att du hyr av en ekonomisk förening som du själv är medlem i. Växthuset ägs av kommunala Karlskronahem som hyr ut huset till den ekonomiska föreningen, som i sin tur upplåter 23 kooperativa hyresrätter. I dagsläget är det kö till bostäderna.

Från: De stegar ihop för ökad grannglädje - Hem & Hyra

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA
https://seniorhus.se/?page_id=930