Växthuset ekoby

Växthuset ekoby

Här vid Edesjön i Mobodarne bygger vi en ekoby som ska kunna försörja ett 20-tal bofasta med ett minimum av insatser i form av energi och resurser från omgivningen. Vi delar en vision om en hållbar, fredlig och solidarisk utveckling på vår jord. Vi strävar efter att leva så att vi på ett klokt sätt hushållar med de rikedomar som vår planet erbjuder oss så att andra människor idag såväl som i framtiden inte förhindras samma möjlighet som vi att leva ett gott liv.

Permakultur är vårt verktyg och vår ledstjärna i detta arbete. Med hjälp av Permakultur vill vi bygga en gemenskap där experimentlusta och lekfullhet får frodas och med en öppenhet ut mot omvärlden. Förhoppningen är att Ekoby Växhuset ska inspirera fler att verka för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt erbjuda byns medlemmar en rik social vardag. Viljan att medverka till visionens förverkligande ska vara vägledande när det gäller vilka som ska erbjudas möjlighet att bosätta sig i byn. Alla beslut i byn fattas i konsensus.

Från: Ekoby Växhuset

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA