Vetenskapsradion Klotet om Energigemenskaper

I Sverige pågår i likhet med på flera håll i Europa pilotförsök med så kallade energigemenskaper. Tanken är att skynda på den gröna omställningen genom att gå samman just med närboende och investera i exempelvis solceller för att producera egen el och dela den med varandra.

Klotets reporter Daniel Värjö besöker ett av projekten på Gotland där intresset är mycket stort för att på sikt genom detta sänka elkostnaderna.

-Vår energigemenskap är som en lokal manifestation av Parisavtalet.

Så säger, Wolfgang Brunner, en av eldsjälarna i gotländska Östergarnslandet.

Projekt som detta pågår även i större skala i tätortsbebyggelse, som i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Men samtidigt som EU trycker på för satsningar som dessa, så finns kritik mot att Sverige hindrar utvecklingen genom att inte snabbare införa direktiven.

Medverkande

Ingemar Hemph och Sven-Erik Darvelid – boende i bostadrättsföreningen Vidimus gård

Wolfgang Brunner - projektledare för energigemenskap på gotländska Östergarnslandet

Gunnar Bendelin - vd för Nygarn Utveckling

Jörgen Lööf - vd för ElectriCity

Fredrik Envall – forskare vid Linköpings Universitet på energigemenskaper

Claes Vendel Nylander - jurist vid Energimarknadsinspektionen

Magnus Jennerholm - Energicentrum, Region Gotland

Kalle Blomberg - vd Gotlands elnät AB

Sara Sällström – reporter Vetenskapsradion


Ovan bild och text är återpostat från Sveriges Radio.

För att lyssna på programmet gå till: Producera el med grannarna – för plånboken och klimatet 1 mars 2023 - Vetenskapsradion Klotet | Sveriges Radio