Vi skriver själva historien

Vi skriver själva historien Arkitekt Erik Berg

Vi skriver själva historien. Socialt byggande och lokal ortsutveckling genom samling av platsens resurser och gemensamma utmaningar, är en film om en annan framtid om våra tusentals mindre landsbygdsorter som finns överallt.

Vi får möjlighet att inspireras av arkitekten Eriks Bergs visionära lösningar om ett socialt byggande och lokal bygdeutveckling utvecklat tillsammans med Hela Sverige ska leva Sörmland.
Den lilla orten Ålberga på gränsen mellan Sörmland och Östergötland är testbädd för dessa möjligheter. Vi behöver odla vår förmåga att föreställa oss hur det kan bli, bortom det som är, berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder. Filmen vill inspirera till tankar och idéer om hur vi i framtiden kan utveckla en ort på landsbygden där den röda tråden är vilka funktioner som stödjer varandra.

Svaret är inte bostadsbyggande i sig. Både fysiska och sociala strukturer behöver utvecklas – de går hand i hand med varandra. Egen kapacitet i bygden att uppföra fysiska strukturer är en nyckelfråga. Att bygga robusta samhällen ger sammantaget ett starkare och mindre sårbart lokalsamhälle. Utveckling växer underifrån, genom att vi berättar om den för varandra.
//Peter Eklund, Hela Sverige Ska Leva