Video från slutkonferensen

Se projektkonferensen på video! Du som missade projektets slutkonferens den 12 november – nu finns inspelningen uppladdad här.


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2020/11/25/video-frn-slutkonferensen