Video slutkonferens Divercity Steg 2

Slutkonferens för Divercity Steg 2. Ta del av presentationerna!

SESSION 1 – BYGGEMENSKAPERNA

Erfarenheter från Byggemenskapen Gården i Uppsala, R:ekobyn Röstånga och Röda Oasen i Malmö. Nils Söderlund & Maria Block leder samtalet.

Projektlotsar - nu även i Sverige. Staffan Schartner, partner omniplan

SESSION 2 – KOMMUNERNA

Vilka mervärden kan byggemenskaper ge ur ett kommunalt perspektiv? Ulrika Hägred, expert Boverket.

Kunskapspaket till kommuner. Tinna Harling & Katarina Carlsson

Riktlinjer för markanvisningar till stöd för byggemenskaper Pia Westford, RISE

Kommunpanel med representanter från Uppsala, Orust och Stockholm. Svante Guterstam, Uppsala kommun, Klara Sjögren-Holzt, Orust kommun, Karin Ahlzén, Stockholms stad

SESSION 3 – JURIDIK & FINANSIERING

Ekobanken och Mikrofonden, byggemenskapen Villa Mälarhöjden, Stockholm. Kristoffer Lüthi, styrelseordförande Ekobanken

Form Follows Finance. Jan Rydén, forskningsingenjör KTH

Panel: Vilka stöd och verktyg behövs för byggemenskaper? Juridik, upplåtelseformer, lagstiftning. Olle Alexandersson, Älvarum Byggemenskap ek.för., Louise Lendefors, Coompanion, Eva Ternegren, Coompanion, Peter Eklund, Hela Sverige Ska Leva

SESSION 4 – VÄGEN FRAMÅT

Vad kan Sverige lära av andra länder? Kerstin Kärnekull

Bygg & Bo Ihop. Premiärvisning av Sveriges nya digitala samlingsplats och kunskapsforum för bygg- och bogemenskaper

En socialt hållbar bostadsförsörjning – finns det förutsättningar för en icke-spekulativ bostadsmarknad? Karolina Skog, riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson Miljöpartiet och särskild utredare social bostadspolitik

En bred kooperativ byggrörelse - nu går vi samman och växlar upp. John Helmfridsson, ordförande Föreningen för Byggemenskaper, leder samtalet med Ola Nylander, CBA, Ulrika Hägred, Boverket, Peter Eklund, Hela Sverige Ska Leva, Kristoffer Lüthi, Ekobanken, Tinna Harling, Egnahemsfabriken, Gordon Hahn, ordf. Coompanion, Jan Ove Östbrink, SKR

Kooperativ och idéburet som nödvändig del av en inkluderande marknadsekonomi . Sophie Nachemson-Ekwall, forskare Handelshögskolan Center for Sustainability Research och rådgivare till Global Utmaning

Värd: Joachim Widerstedt, projektledare för DiverCity och ordförande Föreningen för byggemenskaper verksamhet i Sverige AB

Moderatorer: Karin Kjellson, medgrundare Theory Into Practice och koordinator för DiverCity samt John Helmfridsson, ordförande Föreningen för Byggemenskaper

Digitala värdar: Ingrid Westerfors, Coompanion Göteborg och Lina Heldmark, Coompanion Uppsala