Villatomt i Växjö med möjlighet till 4-8 bostäder

Karta PEGASUS_1.pdf (436.1 KB)
Planvillkor Pegasus.pages (217.6 KB)

En vacker sluttningstomt mot öster med vy över Helgasjön från plan 2. Tomten ligger i ett eftertraktat villaområde i Öjaby, Växjö. Idag bebyggd med ett äldre trähus slitet och nedgånget. Vi bedömer att det går att skapa 4 lägenheter om 96 kvm eller 8 lgh om 48 kvm. Varav delar av ytan kan avsättas till gemensamma ytor.

KONTAKTPERSON
Joachim Widerstedt | joachim@widerstedt.se | 0709-555621

HEMSIDA
www.widerstedt.se