Widerstedts fastighetsförvaltning

Screenshot 2022-06-21 at 15.27.54

Teknisk och ekonomisk förvaltning specialiserad på mindre fastighetsägare så som bo och byggemenskapers fastigheter och ekonomiservice.

KONTAKTPERSON
Joachim Widerstedt | forvaltning@widerstedt.se | 0709-555621

HEMSIDA
widerstedt.se