Aktörsanalys

Aktörsanalys för utveckling av byggemenskaper (20 sid)
Elena Talalasova, Haben Tekie

Aktörsanalys RISE.pdf (1.0 MB)