Byggemenskaper i stadsbyggandet 2

Byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet. Projektbeskrivning steg 2 (16 sid)
Divercity
Divercity A4 UDI2 projektbeskrivning.pdf (312.0 KB)