Stadgar för ekonomisk förening

Vi letar exempel på stadgar att inspireras av. Vi gillar den kooperativa hyresrätten. Hur har ni skrivit?

1 gillning

Det beror mycket på om ni ska bli en bogemenskap eller ett “vanligt” hyreshus, och om ni ska äga huset själva eller blockhyra det. Jag bifogar de stadgar vi hade när vi i Dunderbacken (kollektivhus) var kooperativ hyresrätt med blockhyra.
Stadgar.pdf (125.6 KB)

Kan tillägga att ett bekymmer med kooperativ hyresrätt, om man ska ha en bogemenskap, är att det är en ekonomisk förening och därmed ganska odemokratisk (precis som brf). I sådana föreningar ska styrelsen enligt lag ha mycket av makten. Alla brf-kollektivhus har löst det med att ha två föreningar, brf för fastighetsägandet och en ideell förening för det gemensamma livet. En del kollektivhus med kooperativ hyresrätt har tagit husmötesbeslut på att husmötena får ta beslut om den “lilla ekonomin” (utrustning och aktiviteter i de gemensamma lokalerna) medan styrelsen tar de stora.