Stadgar för ekonomisk förening

Vi letar exempel på stadgar att inspireras av. Vi gillar den kooperativa hyresrätten. Hur har ni skrivit?

1 gillning